• slidebg1
Online Boeken

Privacy

Met het oog op de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie, ter bescherming van uw gegevens en uw rechten, wijzen wij u op het inlichtingenformulier dat betrekking heeft op de verwerking van uw gegevens.

Inlichtingenformulier overeenkomstig artikel 13 van wetsdecreet n. 196/03

 “Bescherming van personen en andere partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in alle wettelijke opzichten is:

   

Grand Hotel Elba

Loc. Fontanella, 57031 Capoliveri (LI)info@elbainternational.it

tel.: . +39 0565 946111  

BTW-nummer : 03289950176

 

informeren wij u als volgt:

1. Doel van de verwerking

1. Om te antwoorden op uw verzoek van reservering;

2. Uitvoering van de verplichtingen die voortkomen uit een overeenkomst waar u deel van uitmaakt of om, voor uitvoering van de overeenkomst, te voldoen aan uw verzoeken;

3. Om te voldoen aan de geldende boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

 

(B) Toestemming

Het verlenen van toestemming tot het verwerken van de gegevens is:

verplicht indien u gebruik wilt maken van onze producten/diensten, voor de hierboven gespecificeerde doeleinden.

 (C ) Voorwaarden voor de verwerking

Met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden, kan de verwerking schriftelijk, met behulp van computer en elektronisch gedaan worden, met inachtneming van alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, zoals vastgesteld in onze Beleidsnota inzake Veiligheid.

De gegevens kunnen verwerkt worden door interne en/of externe personen van de Onderneming in hun hoedanigheid van bevoegde personen en/of voor de Verwerking Verantwoordelijken. De bewaartermijn van de gegevens is nauw verbonden aan de tijd die nodig is om te voldoen aan uw verzoeken.

(D) Kader van Communicatie en Verspreiding

De gegevens, indien deze instrumenteel mochten zijn voor het vervolgen van de doeleinden genoemd in punt A, kunnen worden gecommuniceerd aan:

professionele of adviesverlenende instanties op het gebied van boekhouding, fiscaal, arbeidskundig en juridisch gebied;

aan externe ondernemingen die bevoegd en verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens, voor het leveren van producten/diensten, verzoeken van de klant.

De gegevens zullen op geen enkele wijze verspreid worden.(E) Verantwoordelijke voor de verwerking

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door de onderneming, heeft de klant de mogelijkheid om de rechten zoals vastgelegd in artikel 7 van wetsdecreet 196/03, die onder het inlichtingenformulier zijn weergegeven, uit te oefenen.

Art. 7 – Recht op toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten
1. De belanghebbende heeft het recht op bevestiging van het bestaan of niet van persoonsgegevens die betrekking op hem hebben, ook indien nog niet geregistreerd, en verstrekking hiervan op begrijpelijke wijze.

2. De belanghebbende heeft recht op informatie omtrent:

a) herkomst van de persoonsgegevens;

b) doeleinden en voorwaarden voor de verwerking;

c) de toegepaste logica indien de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van elektronische middelen;

d) de gegevens ter identificatie van de verantwoordelijke persoon, bevoegde personen en van de aangewezen vertegenwoordiger zoals volgens artikel 5, lid 2;

e) de personen of de categorie van personen waaraan de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden of die ervan op de hoogte kunnen worden gesteld in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat, van bevoegd persoon of verantwoordelijk persoon.3. De belanghebbende heeft recht op:

a) de bijwerking, correctie of, indien daar belang bij is, de integratie van de gegevens;

b) de verwijdering, de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van de verstrekte gegevens in overtreding van de wet, waaronder diegene waarvoor bewaring niet noodzakelijk is met betrekking tot de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

c) de verklaring dat de handelingen van punt a) en b) doorgegeven zijn, ook voor wat betreft hun inhoud, aan diegenen aan wie de gegevens zijn doorgegeven of verspreid, met uitzondering van het geval dat een dergelijke verplichting niet mogelijk is of leidt tot een gebruik van middelen wat buiten proportie is in verhouding tot het beschermen recht.


4. De belanghebbende heeft het recht, geheel of gedeeltelijk, bezwaar te maken:

a) op grond van gerechtvaardigde redenen voor wat betreft de persoonsgegevens die betrekking op hem hebben, indien relevant voor het doel van verzameling;

b) op de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking op hem hebben voor wat betreft het versturen van reclamemateriaal of voor directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.